Triple-A-Food
English Nederlands

Diensten

 Strategie ontwikkeling

Bij een gemiddeld levensmiddelenbedrijf levert € 50.000 kostenbesparing evenveel winst op als een omzetverhoging van € 1.000.000. In tijden waarin de economische groei gering of negatief is kan de effectiviteit en efficiency van uw supply chain doorslaggevend zijn voor uw bedrijfsresultaat. Triple-A-Food ontwikkelt strategieën die aansluiten bij uw visie en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan vind een effectiviteitslag (doe de goede dingen) en een efficiency slag (doe de dingen goed) plaats.
Veranderings- en reorganisatie management
Het implementeren van een nieuwe strategie betekent een verandering voor mensen, machines, processen en de organisatie structuur. Triple-A-Food heeft meer dan twintig jaar sturing gegeven aan deze processen. Dit geldt ook bij reorganisaties waarbij de doorlooptijd van het veranderingstraject korter is en de impact op de organisatie groter.
 Interim management
Tijdens veranderingsprocessen kan er tijdelijk behoefte zijn aan sturing of coaching. Ook kan er een piekbelasting zijn voor de organisatie door bv een productrecall, brand of andere onvoorziene omstandigheden. Triple-A-Food kan dan de gaten vullen die dreigen te ontstaan.
 Technische expertise
Soms lijkt er voor een probleem geen oplossing. Een hardnekkige besmetting ergens in de productie, een steeds terugkerende overschrijding van een norm, een klachtensoort die maar niet opgelost kan worden. Triple-A-Food bezit de analytische capaciteiten om het probleem goed in kaart te brengen, systematisch te zoeken naar de bron en het structureel borgen van het issue.