Triple-A-Food
English Nederlands

Projecten

 

Onder de header: "projecten" kunt u doorklikken naar voorbeelden van door Triple-A-Food uitgevoerde projecten.
In alle projecten staat Triple E centraal:
Effectief: Meer focus op activiteiten die bijdragen aan de bedrijfs doelstellingen en afbouwen van activiteiten die niet of onvoldoende hieraan bijdragen. Wat zijn de kernactiviteiten die behouden moeten blijven en welke activiteiten kunnen beter uitbesteed worden.
Efficient: Verhogen van het rendement van de ingezette middelen. Dit omvat de directe inzet van mensen en machines, maar ook de investeringen in mensen (opleidingen, werving en selectie), machines (optimaliseren interactie met personeel, preventief versus curatief) en gebouwen.
Equity: Hoe zet ik optimaal het geïnvesteerde vermogen in voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? Dit omvat onder andere het zoeken van de optimale balans tussen lengte van productieruns en voorraadhoogtes, het bepalen van rendementen van investeringen, het vaststellen van de optimale automatiseringsgraad of het vinden van een optimale balans tussen de klantwens en de prijs en kwaliteit van de grondstoffen.  
Enkele methodieken die worden ingezet bij de uitvoering van projecten:
Stastische methoden:
 • Pareto analyses
 • Controle kaarten
 • Multi moment opnamen
 • Histogrammen
 • Spreidings diagrammen

analyse technieken:

 • Ishikawa (visgraat) diagrammen
 • Proces (flow) schema’s
 • Leveranciers audits en - beoordelingsmethodieken
 • Interne audits
 • OEE
Andere elementen die gebruikt worden binnen TPM, Lean manufacturing, 6 Sigma
 • 5 S
 • Kaizen
 • 5 Whys
 • Deming verbetercirkel
 • SMED