Triple-A-Food
English Nederlands

Inkoop

Wijziging inkoop strategie
Situatie: Toenemend aantal issues met tussenhandel bij kwaliteitsproblemen en onvoldoende inzicht in de keten.
Taak: Omzetten van aankopen natuurlijke grondstoffen (inkoopwaarde 40 mln €/jaar) bij tussenhandel naar directe aankopen in landen van herkomst (merendeel buiten de EU).
Actie: Formeren projectgroep (inkoop, kwaliteit, verkoop). Opstellen en analyseren grondstofportfolio en risico profiel grondstoffen. Uitwerken plan van aanpak en uitvoering.
Resultaat: Na 3 jaar 50% van het inkoopvolume uit directe aankopen in land van oorsprong.