Triple-A-Food
English Nederlands

Kwaliteit

implementatie specificatiemanagement.

Situatie: onderhoud van specificaties vind plaats in Word. Door de toenemende eisen van klant en wetgeving (nieuwe declaratie wetgeving) is er behoefte aan een effectief specificatie management systeem.
Taak: Implementatie van een specificatie systeem dat kan in combinatie met SAP (ERP pakket) werkt en vullen van externe databases als GS1 ondersteunt.
Actie: Selectie van een geschikt software pakket. Na besluit voor Interspec van Siemens het configureren van interspec, opstellen nieuwe workflows voor de organisatie, definieren interfaces met SAP, downloads ontwerpen tbv vullen GS1 database.
Resultaat: Interspec is gevuld met specificaties van grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmaterialen en eindartikelen. Gebruik van single point of reference. Elk gegeven wordt op 1 plaats onderhouden als reference (SAP of Interspec). Alle andere systemen (websites, databases) gebruiken de reference als bron voor hun data. State of art en gedetailleerd klantrapport per eindproduct waarin informatie van grondstoffen, halffabrikaat, verpakkingsmaterialen en eindproduct zijn samengevoegd.

Voorstudie en realisatie voor vier fabrieken om te voldoen aan eisen UK retailers (o.a. Tesco, Morrisons)

Situatie: Multinational in Food wil structureel producten leveren aan UK retailers.
Taak: Voorstudie om benodigde investeringen en inspanningen in kaart te brengen. Coordinatie bij realisatie in eerste fabriek. Opstellen blauwdruk voor uitrol naar andere fabrieken. 
Actie: Opstellen projectplan inclusief investerings- en kosten overzicht. Samenstellen projectteam en coordinatie realisatie bij eerste fabriek.
Resultaat: Projectplan opgeleverd. Realisatie bij eerste fabriek. Blauwdruk voor uitrol naar andere fabrieken opgesteld en project overgedragen naar interne projectleider.

Doorvoeren centraal beleid kwaliteit.

Situatie: Bedrijf (80 mln € omzet/jaar) is een samenvoeging van vier bedrijven, die elk hun eigen kwaliteitsbeleid voeren.
Taak: Realiseren van centraal kwaliteitsbeleid.
Actie: In kaart brengen gewenste kwaliteitsniveau na inventarisatie bij stakeholders als klanten en moedermaatschappij. Invoeren van kwaliteitssystemen als BRC, ISO 9001 en AIB. Doorvoeren centrale procedures voor specificaties, declaraties en klachtafhandeling. Verschuiven kwaliteitstaken van afdeling kwaliteit naar productie. Ontwerpen opleidingstraject voor productiepersoneel om dit te faciliteren..
Resultaat: Voor alle activiteiten en locaties het behalen van BRC A status, ISO 9001 en AIB score > 800 punten (onaangekondigde audits). Inrichting van declaraties, specificaties en certificaten in SAP. Na drie jaar alle kwaliteitstaken die uitvoerbaar zijn op de werkvloer overgedragen naar productie.

Optimaliseren fabriek na verbouwing.

Situatie: Na opstart van de verbouwde fabriek (40 mln € omzet/jaar) aanhoudend sterk verhoogde afkeur en recalls in de markt van foutieve producten.
Taak: Oplossen van de microbiologische problemen in de fabriek en verlagen van de afkeur.
Actie: Analyse afkeurgegevens. Opstarten diverse werkgroepen. Volledige demontage van productielijnen, opstellen tijdelijk reinigingsschema’s (handmatig), aanpassing van de CIP reiniging (definitieve oplossing) en aanpassen apparatuur.
Resultaat: Binnen 6 weken de microbiologische besmetting uit de fabriek.

Projectleider uitrol kwaliteitsmodule SAP bij Food Multinational.

Situatie: Bedrijf (400 mln € omzet/jaar) wil kwaliteitsmodule van SAP (QM) uitrollen naar meerdere productielocaties in West Europa.
Taak: Projectleider voor de implementatie bij meerdere locaties.
Actie: Opstellen masterplannen, projectplannen en kosten/baten analyses. Als projectleider zorgdragen voor de implementatie.
Resultaat: Masterplannen en projectplannen zijn goedgekeurd. Implementatie volgens schema gerealiseerd.

Optimalisatiestudie Tracking and Tracing (T&T) systeem.

Situatie: Multinational in Food wil studie naar optimale verhouding tussen beheerskosten van T&T (processen en registratie) en risico (batchgrootte betrokken bij een incident) .
Taak: In kaart brengen van vereiste investeringen in processen en registraties bij verschillende batchgroottes.
Actie: Processtudie in de fabriek. In kaart brengen van meest haalbare optimalisaties. Analyse van benodigde investering versus wijziging in risico. 
Resultaat: Onderbouwd overzicht van de in kaart gebrachte optimalisatie mogelijkheden en advies op basis van de uitgevoerde studie.