Triple-A-Food
English Nederlands

Productie

Opstart van fabriek.
Situatie: Opstart van door brand verwoeste fabriek (15 mln € omzet/jaar). Door verhuizing van de productielocatie  met bijna 100% verloop onder productiepersoneel.
Taak: Eindverantwoordelijk voor borgen van het kwaliteitsniveau, aantrekken en trainen van nieuw personeel en opstart van de productielijnen.
Actie: Trainen medewerkers kwaliteitsdienst en productie. Productielijn retour zenden naar fabrikant voor aanpassing. 
Resultaat: Certificering van HACCP systeem.. Na herlevering binnen 4 weken eerste product in de markt.

Aansturen van twee fabrieken en voorbereiden verkoop.
Situatie: Levensmiddelenbedrijf met twee fabrieken (20 mln € omzet/jaar). Directeur eigenaar trekt terug uit de bedrijfsvoering en wil het bedrijf verkopen.
Taak: Aansturen productie, technische dienst, logistiek en administratie aan (75 mensen). Voorbereiden van het verkooptraject.
Actie: Dagelijkse aansturing. Aanpassen organisatiestructuur (verminderen afhankelijkheid van DGA). Opstellen en invoeren van arbeidsvoorwaarden en een loongebouw.
Resultaat: Gelijkwaardig loongebouw voor beide fabrieken en aansluiting bij bestaande branche CAO. Bedrijfsresultaat licht verbeterd. Verkoop bedrijf 12 maanden na begin opdracht.

Verbeteren bedrijfsresultaat.
Situatie: Een nieuw aangekocht bedrijf (6 mln € omzet/jaar) draait een negatief bedrijfsresultaat.
Taak: Verbeteren bedrijfsresultaat en adviseren directie over de toekomstmogelijkheden.
Actie: Analyseren situatie, opzetten rendementsmetingen, begrotingen en investeringsvoorstellen  en begeleiden verbetertraject.
Resultaat: Verlies grotendeels gereduceerd en door efficiency verbetering de vrije capaciteit van de fabriek verhoogd van 30 naar 60%. Advies aan de directie om dekking van de fabriek te verhogen of activiteiten onder te brengen op andere locaties.

Verbeteren bedrijfsresultaat.
Situatie: De onderneming heeft het merendeel van haar activiteiten afgestoten.
Taak: De productie van de onderneming aan te passen op de gedecimeerde activiteiten (20 mln € omzet/jaar).
Actie: Aanpassen personele bezetting (inkrimping en herverdeling), doorvoeren efficiency verhogende maatregelen en daaraan gekoppelde investeringen, rationaliseren van het assortiment en opzetten van een inkoop strategie.
Resultaat: Reductie van de operationele kosten met 20%.