Triple-A-Food
English Nederlands

Supply chain

Opstellen business rules en sturen op forecast.
Situatie: Een bedrijf (80 € mln omzet/jaar) met een zeer groot aantal verschillende klantafspraken mbt levertijden, leverhoeveelheden en verpakkingsvormen per product. Ongeveer 25% van de omzet is als forecast vastgelegd in het ERP systeem.
Taak: Standaardiseren van de klantafspraken en forecast van volledige omzet in het ERP pakket.
Actie: Samen met plantmanagers vaststellen relatie omsteltijden, runlengte en productiecapaciteit. Inventariseren huidige afspraken en omzet per klant. In overleg met plantmanagers en verkoop opstellen standaardpakketten en omzet per product pakket. Vastleggen afspraken en opstellen blauwdruk voor herinrichting van het ERP pakket. Coachen verkoop om betrouwbaarheid forecast te vergroten.
Resultaat: Business rules vastgelegd met handtekening directie, plant managers en verkoop directeuren. ERP systeem aangepast. Eerste operationele resultaten zichtbaar na 6 maanden.

Outsourcen van activiteiten.
Situatie: Uitbreiding productiecapaciteit vereist nieuwbouw of gebruik gereed product magazijn.
Taak: Uitvoeren haalbaarheidstudie en realisatie (bij positief besluit) van uitbesteding gereed product opslag, order picking en transport aan derden (totaal van 3 € mln kosten per jaar).
Actie: Uitvoeren haalbaarheidsstudie. Aanbesteding bij logistiek dienstverleners  en uitvoering van het project.
Resultaat: Project afgerond in 5 maanden na start haalbaarheidsstudie.